Wizytacje PKA w terminie 11 – 17 maja 2015 r. (ponowna aktualizacja).

W dniach 11 – 17 maja 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

 • 12 – 13 maja:
  • na kierunku „filologia polska” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • 13 – 14 maja:
  • na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej,
  • na kierunku „oceanotechnika” prowadzonym na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej,
  • na kierunku „reżyseria” prowadzonym na Wydziale Reżyserii Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie,
  • na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
 • 14 – 15 maja:
  • na kierunku „informacja naukowa i bibliotekoznawstwo” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • 15 – 16 maja:
  • na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
  • na kierunku „technologia drewna” prowadzonym na Wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
 • 16 – 17 maja:
  • na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Przasnyszu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu,

Pełna informacja o kierunkach, jednostkach i uczelniach wyznaczonych do oceny w bieżącym roku akademickim znajduje się w naszej bazie wyznaczeń, natomiast informacje o dokonanych ocenach, wraz z raportami zespołów oceniających oraz uchwałami Prezydium PKA, dostępne są w bazie ocen.