„Standaryzacja i nowe perspektywy pracy Biur Karier”.

Dr hab. Bożena Stawoska – Jundziłł będzie reprezentować Polską Komisję Akredytacyjną podczas obrad I konferencji Komisji ds. Biur Karier Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) odbywającej się w dniach 12 – 13 maja br.

Tematem przewodnim podzielonego na sesję plenarną i szkoleniową spotkania będzie „Standaryzacja i nowe perspektywy pracy Biur Karier”. W trakcie pierwszego dnia obrad uczestnikom przedstawione zostaną zadania i plany powołanej w październiku ubiegłego roku Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP, a wśród nich uwzględniono m. in. blok dotyczący standardów działań Biur Karier i wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej, które zostaną zreferowane przez dr hab. Bożenę Stawoską – Jundziłł.

symboliczne przedstawienie kariery

Druga sesja plenarna poświęcona będzie mediom społecznościowym jako narzędziom promocji, a  część trzecią wypełnią przykłady dobrych praktyk dotyczących m. in. wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacji.

Szkolenia zostały przewidziane w drugim dniu konferencji. Obejmą one następujące zagadnienia: „Wykorzystanie Social Media w promocji Biura Karier”, „Analiza kompetencji w rozmowie doradczej”, „„Narzędzia coachingu kariery w pracy z klientem ABK”, „„Social media w budowaniu marki osobistej  – nowoczesne narzędzie doradztwa zawodowego”, „Współpraca Biura Karier z biznesem – narzędzia budowania i utrzymywania relacji”.