Przewodniczący PKA członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki.

country-1294554_640Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks został zaproszony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w skład Rady Narodowego Kongresu Nauki.

Kongres zaplanowany na wrzesień przyszłego roku ma zwieńczyć środowiskową debatę poświęconą kluczowym wyzwaniom i dylematom polskiej nauki oraz szkolnictwa wyższego, w tym wariantom rozwiązań, które powinny zostać uregulowane w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. W toku konferencji programowych prowadzona będzie dyskusja m. in. na temat propozycji wyłonionych w konkursie „Ustawa 2.0 „ oraz projektu przygotowanego na ich podstawie przez Ministerstwo.

Uroczyste wręczenie aktów powołania członkom Rady Narodowego Kongresu Nauki oraz posiedzenie inauguracyjne Rady odbyło się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 21 września br.