Wizytacje PKA w okresie 10 – 17 października br.

Polska_Komisja_Akredytacyjna_-_2016-03-20_10.46.18 (kopia)W dniach 10 – 16 października br. zespoły oceniające złożone z członków i ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące wizytacje:

 • 10 – 11 października:
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;
 • 11 – 12 października:
  • na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” prowadzonym na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu;
 • 14 – 15 października:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu;
  • na kierunku lekarskim prowadzonym na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • 15 – 16 października:
  • na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;
 • 16 – 17 października:
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Informacje o datach planowanych wizytacji PKA publikowane są na naszej stronie internetowej co tydzień.