Wizytacje PKA pomiędzy 17 a 24 października 2016 r.

W dniach 17 – 24 października br. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

 • 17 – 18 października:
  • na kierunku „kulturoznawstwo – wiedza o kulturze” prowadzonym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego;
  • na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej;
 • 18 – 19 października:
  • na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego;
 • 19 – 20 października:
  • na kierunku „inżynieria materiałowa” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej;
 • 21 – 22 października:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;
  • na kierunku „żywienie człowieka i ocena żywności” prowadzonym na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • 23 – 24 października:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu;
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.