Oceny zaplanowane w ostatnim tygodniu października 2016 r. (aktualizacja).

W ostatnich dniach października br. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące wizytacje:

 • 25 października:
  • na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu (ocena powtórna);
 • 25 – 26 października:
  • na kierunku „taniec” prowadzonym na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie – wizytacja przełożona;
 • 25 – 27 października:
  • na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ocena instytucjonalna);
 • 27 – 28 października:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej,
  • na kierunku „dialog i doradztwo społeczne” prowadzonym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • 28 – 29 października:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu;
 • 29 – 30 października:
  • na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
  • na kierunku „wychowanie fizyczne” prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie;
 • 30 – 31 października:
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.