Prof. Łukasz Sułkowski członkiem kapituły PRODOK 2016.

Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, został zaproszony w skład Kapituły Profesorskiej IX edycji Konkursu PRODOK. Organizatorem konkursu, którego celem jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki do studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

FJ2015

Posiedzenie Kapituły Profesorskiej odbędzie się 7 listopada 2016 r., natomiast laureaci zostaną przedstawieni na Gali Konkursowej, która zaplanowana została na 18 listopada 2016 roku.

Przedstawiciele najwyższego kierownictwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej już po raz drugi uczestniczą w posiedzeniu Kapituły Profesorskiej PRODOK.