Spotkania konsultacyjne MNiSW w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało komunikat dotyczący konsultacji realizowanych w ramach projektu mającego na celu zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego poprzez wsparcie procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości kształcenia.

earth-1170492_640

Celem spotkań zaplanowanych w listopadzie i grudniu w Warszawie (29.11), Krakowie (05.12), Wrocławiu (13.12) oraz Gdańsku (15.12) jest identyfikacja potrzeb uczelni oraz problemów związanych z uzyskiwaniem zagranicznych certyfikatów. Aby uporządkować dyskusję Ministerstwo przygotowało specjalną ankietę adresowaną do w szczególności do władz uczelni, osób odpowiedzialnych za strategię umiędzynarodowienia, rozwój, organizację kształcenia, a także  współpracę międzynarodową w uczelniach.