Wizytacje planowane między 10 i 16 kwietnia br.

W dniach 10 – 16 kwietnia br. zespół oceniający złożony z członków i ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzi tylko jedną ocenę jakości kształcenia: na kierunku „wokalistyka” prowadzonym na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (11 – 12 kwietnia 2017 r.).

Przypominamy równocześnie, że ważnym aspektem kształtowania kultury jakości jest dobór ekspertów, z którymi Komisja współpracuje, zapewniających wykonywanie na najwyższym poziomie obowiązków wynikających zarówno z przepisów znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jak i dynamicznego rozwoju oferty dydaktycznej proponowanej przez uczelnie.

Komisja w dalszym ciągu zainteresowana jest przekazywaniem przez środowisko akademickie informacji o proponowanych kandydatach, ilustrujących ich dorobek naukowy (artystyczny) i dydaktyczny, a także doświadczenie w procesie zapewniania jakości.