Przerwa wakacyjna w pracach Prezydium PKA.

Ostatnie przed tegorocznymi wakacjami posiedzenie Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej miało miejsce 6 lipca. Wznowienie prac tego gremium przewidywane jest na 7 dzień września.

Przerwa wakacyjna nie obejmuje Biura PKA, ani zespołów Komisji działających w ramach obszarów kształcenia– wszelkie czynności dotyczące opiniowania wniosków oraz dokonywania ocen programowych realizowane będą w terminach wynikających z odpowiednich procedur. Na bieżąco aktualizowana będzie również lista ocenionych kierunków studiów i jednostek uczelni oraz lista przyznanych poszczególnym kierunkom studiów oraz jednostkom organizacyjnym ocen wyróżniających.
W trakcie wakacji udostępniona zostanie ponadto informacja o ocenach Polskiej Komisji Akredytacyjnej planowanych w roku akademickim 2017/2018.

 

We wrześniu także na stronie internetowej pojawią się informacje o datach wizyt w poszczególnych uczelniach (z ok. dwutygodniowym wyprzedzeniem).