Kierunki studiów wyznaczone do oceny w nadchodzącym roku akademickim.

Polska Komisja Akredytacyjna wyznaczyła do oceny w roku akademickim 2017/2018 łącznie 320 kierunków studiów, w tym:

  • zespół nauk technicznych przeprowadzi 85 ocen jakości kształcenia;
  • zespół nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych – 63;
  • zespół nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych – 51 ocen;
  • zespół nauk przyrodniczych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – 34;
  • zespół nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej – 27;
  • zespół nauk humanistycznych – 23;
  • zespół sztuki – 21;
  • zespół nauk ścisłych – 16.

 

W prowadzonej przez PKA bazie wyznaczeń obecnie wyświetlane są równolegle dane dotyczące roku akademickiego 2016/17 oraz 2017/18. Aby ograniczyć prezentowane informacje wyłącznie do nadchodzącego roku akademickiego należy w polu „Szukaj” wpisać „18”.