Wizytacje w drugiej połowie maja 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej, w drugiej połowie maja Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

15-16 maja

na kierunku „automatyka i robotyka” prowadzonym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej;

16-17 maja

na kierunku „architektura” prowadzonym na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej;

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej;

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego;

na kierunku „praca socjalna” prowadzonym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

17-18 maja

na kierunku „informatyka i ekonometria” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego;

na kierunku „automatyka i robotyka” prowadzonym na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach;

na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi;

18-19 maja

na kierunku „zarzadzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym na Wydziale Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach;

na kierunku „geodezja i kartografia” prowadzonym w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie;

na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego;

19-20 maja

na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Fizjoterapii Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej im. Zofii i Jonasza Łyko w Podkowie Leśnej;

na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego

20-21 maja

na kierunku „reżyseria dźwięku” prowadzonym w Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie;

na kierunku „mechatronika” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku „logistyka” prowadzonym w Kolegium Logistyki Politechniki Łódzkiej;

 21-22 maja

na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” prowadzonym w Akademii Pomorskiej w Słupsku;

na kierunku „historia” prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku „systemy diagnostyczne w medycynie” Wydziału matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego;

na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

22-23 maja

na kierunku „filologia polska” prowadzonym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II;

23-25 maja

na kierunku „analityka medyczna” oraz „farmacja” prowadzonym na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

23-24 maja

na kierunku „muzykologia” prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku „etnologia” prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

24-25 maja

na kierunku „informatyka” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu;

25-26 maja

na kierunku  „zarządzanie” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;

na kierunku „socjologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego;

27 – 28 maja

na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

na kierunku „praca socjalna” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego:

28-29 maja

na kierunku „biologia” prowadzonym na Wydziale Biologii i Ochrony ŚrodowiskaUniwersytetu Łódzkiego;

na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie;

30-31 maja

na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Biologii i Ochrony ŚrodowiskaUniwersytetu Łódzkiego;

31 maja – 1 czerwca

na kierunku „rolnictwo” prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;

na kierunku „leśnictwo” prowadzonym w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi;

na kierunku „wychowanie fizyczne” prowadzonym na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.