Stanowisko MNiSW w sprawie określania w programie studiów łącznej liczby punktów ECTS

Zachęcamy do zapoznania się z treścią stanowiska Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określania w programie studiów łącznej liczby punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia.