Wizytacje w pierwszej połowie października 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej, w pierwszej połowie października Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

5 – 6 października

na kierunku pedagogika prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku;

9 – 10 października

na kierunku rzeźba prowadzonym w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu;

10 – 11 października

na kierunku elektrotechnika prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej;

na kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;

11 – 12 października

na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach;

12 – 13 października

na kierunku pedagogika prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi;

14 – 15 października

na kierunku ekonomia prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

na kierunku architektura wnętrz prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.