Wizytacje w pierwszej połowie listopada 2019 r.

W wiązku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej, w pierwszej połowie listopada Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

5-6 listopada

 • na kierunku informatyka i ekonometria prowadzonym na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej;
 • na kierunku architektura krajobrazu prowadzonym na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie;
 • na kierunku historia prowadzonym na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie;

7-8 listopada

 • na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej;
 • na kierunku elektrotechnika prowadzonym na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 • na kierunku historia sztuki prowadzonym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • na kierunku chemia prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim;
 •  na kierunku fizyka techniczna prowadzonym na Politechnice Łódzkiej;

8-9 listopada

 • na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie;
 • na kierunku kosmetologia prowadzonym w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku;

9-10 listopada

 • na kierunku administracja prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;
 • na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 • na kierunku architektura wnętrz prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi;

12-13 listopada

 • na kierunku praca socjalna prowadzonym na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie;

14-15 listopada

 • na kierunku socjologia prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim;
 • na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej prowadzonym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;
 • na kierunku jazz i muzyka estradowa prowadzonym na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach;

15-16 listopada

 • na kierunku rolnictwo prowadzonym na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
 • na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza;
 • na kierunku informatyka prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Bielsku Białej; 
 • na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.