Działalność PKA doceniona przez ENQA

Przepis § 1 ust. 4 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej stanowi, że nie rzadziej niż co 5 lat działalność Komisji podlega zewnętrznemu przeglądowi, zgodnie z zasadami funkcjonowania agencji zapewniania jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. PKA została poddana takiej ocenie, przeprowadzanej przez międzynarodowy zespół ekspertów, już trzykrotnie. 

W wyniku ostatniego przeglądu przeprowadzonego w 2018 r. Polska Komisja Akredytacyjna odnowiła status pełnego członka ENQA oraz wpis do rejestru EQAR. Jednocześnie w związku z tą oceną Komisja opracowała i przekazała do ENQA w październiku 2020 r. tzw. follow-up report, w którym szczegółowo zaprezentowano  działalność Komisji w latach 2018-2020 w świetle realizacji rekomendacji sformułowanych przez międzynarodowy zespół ekspertów. 

Z przyjemnością informujemy, że  ENQA doceniła działalność Komisji, co znalazło swoje odzwierciedlenie w treści listu, z którym można zapoznać się poniżej. Zewnętrzna pozytywna ocena aktywności PKA jest szczególnie istotna, tym bardziej, że dotyczy okresu projektowania i wdrażania zmian związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wyzwań determinowanych przez dynamiczny rozwój sytuacji epidemicznej.