Otwarte konsultacje projektu zmian do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna przedstawia do otwartej konsultacji projekt zmian do Statutu wraz z załącznikami. 

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi do projektu. Prosimy, aby je kierować za pośrednictwem poczty na następujący adres: grzegorz.kolodziej@pka.edu.pl w terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku, podając „statut” jako temat korespondencji.