Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu