pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zagranicznej Filii we Frydku-Mistku