SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Filia w Sopocie