Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie, Filia w Białymstoku