Site-visits of PKA scheduled for 19 – 26 May 2014.

The Polish Accreditation Committee is going to conduct quality assessments of following fields of study:

 • 19 – 20 May:
  • „spatial economy” provided by the Faculty of Agrobioengineering of the University of Life Sciences in Lublin,
  • „conservation and restoration of works of art” provided by the Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art of the Academy of Fine Arts in Warsaw,
  • „paper and printing technology” provided by the Faculty of Production Engineering of the Warsaw University of Technology,
  • „commodity science” provided by Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie,
 • 20 – 21 May:
  • „graphic arts” provided by the Faculty of Arts of the University of Rzeszow,
  • „studies in musical performance” provided by the Faculty of Instrumental Studies of the Academy of Art in Szczecin,
 • 22 – 23 May:
  • „astronomy” provided by the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of the Nicolaus Copernicus University in Toruń,
  • „midwifery” provided by the Faculty of Nursing and Health Sciences of the Medical University of Lublin,
 • 23 May:
  • „informatics” provided by Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum w Stargardzie Szczecińskim,
  • „”management and production engineering” provided by the College of Communications and Management in Poznań,
 • 23 – 24 May:
  • „management” provided by Wydział Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie,
 • 24 – 25 May:
  • „pedagogics” provided by Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie,
  • „management” provided by the Branch Faculty in Płońsk of the Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie,
 • 25 – 26 May:
  • „finance and accounting” provided by Wydział Finansów i Zarządzania Wyższej Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie.