Decyzja Dyrektora Biura PKA

Działając na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, postanawiam, iż od dnia 16 marca br. do odwołania Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej wyłącza bezpośrednią obsługę interesantów w siedzibie Biura przy ul. Żurawiej 32/34 w Warszawie.

Począwszy od dnia 16 marca br. kontakt z Biurem Polskiej Komisji Akredytacyjnej możliwy jest za pośrednictwem e-mail pka@pka.edu.pl lub telefonu podanego na stronie internetowej https://pka.edu.pl/biuro-pka/.

Dyrektor BPKA 

Izabela Kwiatkowska – Sujka 

Decyzja w wersji PDF