Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. prof. dra hab. Tadeusza Bąka